ZADZWOŃ MENU DOJAZD

POLITYKA PRYWATNOŚCI

i przetwarzania tzw. „Plików coookies” (tzw. ciasteczka)

Portalu: Harda House Friends & SPAPolityka Prywatności zawiera zasady przetwarzania Twoich danych osobowych  przetwarzanych na stronie internetowej: https://hardahouse.pl/ (dalej jako „Portal”).
Obiekty dostępne na Portalu są wynajmowane przez podmiot, tj.: 

Górska Grupa Hotelowa Sp. Z o.o., ul. Chyców Potok 26 /P.II, 34-500 Zakopane, wpisana do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001095970, NIP: 7361748232.

Jeżeli przeglądasz treści zamieszczone na Portalu, bez rezerwacji obiektów dostępnych na Portalu, administratorem Twoich danych osobowych takich jak: dane z Twojego komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Górska Grupa Hotelowa Sp. Z o.o., ul. Chyców Potok 26 /P.II, 34-500 Zakopane, wpisana do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001095970, NIP: 7361748232.   
W przypadku skorzystania przez Ciebie z usług dostępnych na Portalu, administratorem Twoich danych osobowych podanych w toku rezerwacji obiektu takich jak: imię, nazwisko, adres, informacje dotyczące płatności, będzie podmiot wynajmujący dany obiekt. Informację w zakresie podmiotu wynajmującego wybrany przez Ciebie obiekt zostanie przekazana w dokumencie sprzedażowym, potwierdzającym uregulowanie należności z tytułu najmu obiektu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania przez administratora obowiązków ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, o rachunkowości lub o ochronie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania takich obowiązków - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w zabezpieczeniu przed roszczeniami, które mogą wynikać z Umowy – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora (w szczególności podmioty świadczące takie usługi jak: usługi informatyczne, doradcze, pocztowe, kurierskie) oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji zawartej umowy lub w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, związanej z umowami cywilnoprawnymi, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące Twoich danych osobowych należy kierować pisemnie na adres: ul. Chyców Potok 26 P.II 34-500 Zakopane, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: manager@gorskagrupa.pl.
Przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, prawo do usunięcia danych lub do ograniczenia ich przetwarzania w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających takie żądania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
Pliki cookies to informacje wysyłane do przeglądarki, z której korzystasz oraz informacje odsyłane przez tą przeglądarkę. Pliki cookies mogą zawierać informacje o Twojej wizycie na stronie internetowej i preferencjach językowych lub danych logowania. Pliki cookies mogą być zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz.
Pliki cookies dzielą się na:

Wymagane – Niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie,
Statystyczne – statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, zbierając i zgłaszając informacje anonimowo. pozwalają zrozumieć właścicielom strony internetowej, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej z niej korzystają,
Marketingowe – Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Intencją jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Podczas wizyty na Portalu zostanie wyświetlony formularz, w którym możesz wybrać czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie z poszczególnych plików cookies. Wyrażenie zgody na korzystanie z „Niezbędnych” plików cookies jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług świadczonych na Portalu.
Przetwarzanie danych zawartych w plikach cookies nie jest uzależnione od dokonania rezerwacji obiektów dostępnych na Portalu, a odbywa się niezależnie od tego, czy rozpoczniesz proces rezerwacji obiektów dostępnych na Portalu, czy też nie.
Możesz dokonać zmiany preferencji przetwarzania Plików cookies w każdym czasie, w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.